Cách cúng dường trái cây, đồ chay trong lễ vu lan báo hiếu

20-08-2018 / Nguyễn Công Nguyên

Lễ vu lan báo hiếu có nguồn gốc như thế nào?Lễ Vu Lan Báo Hiếu mỗi năm vào 15 tháng 7 âm lịch nhằm tưởng nhớ công ơn cha mẹ - cha mẹ của kiếp này và của các kiếp trước. Làm thế nào cúng dường trái cây, đồ chay báo hiếu vào ngày lễ vu lan cho đúng cách.Nguồn gốc lễ Vu Lan Báo HiếuTương truyền rằng xưa kia Mục Kiền Liên là đại đệ tử của nhà Phật...

Hiển thị tất cả kết quả cho ""